Om museet

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.Coronapandemin.

Eftersom smittspridningen av Corona för närvarande är ett starkt hot mot vår gemensamma hälsa reserverar vi oss för att nedanstående tider för 2021. 

Öppettider 2021


Påsken

  Långfredag kl 14-17

Påskafton kl 14-17

  Påskdagen kl 14-17

    Annandagen kl 14-17


Sjöfartsdagen

Den 27 juni kl 10.00 startar vår populära Sjöfartsdag med pryl- och loppmarknad


Sommaren 2021

Från och med den 28 juni till och med den 8 augusti har vi öppet dagligen mellan kl 14-17.


Visning utanför ordinarie öppettider var vänlig kontakta:

Bengt Svenow 073-8274745

Ulf Löwengren 0738-182500


Fri entre till museet, men vi tar gärna emot en frivillig gåva som stöd till drift och underhåll.

Om Museet


Från mitten av 1800-talet till början av 1950-talet hade Skillinge en framgångsrik segelfartygsflotta. Fartygens storhetstid är förbi, men än seglar många av fartygen för fulla segel på målningar i Skillinge Sjöfartsmuseum.


Förutom fartygsmålningar och fartygsmodeller visas här hur Skillinge växte fram till ett välmående sjöfartssamhälle med åtskilliga partrederier. När segelfarten avtog, ökade fisket, vilket också finns representerat på museet. Sjömansarbeten, sjömansminnen, strandfynd och annan kuriosa visas. En mängd foton, dokument, tidningsurklipp m m finns samlat för att kunna förmedla kunskap om Skillinge och dess historia.


Dagens sjöfartsmuseum var ursprungligen byskola, byggd 1858. 1890 fick skolan andra och bättre lokaler och municipalsamhällets styrelse flyttade in. Styrelsen samlades där fram till 1953, då municipalsamhället upphörde. Museiverksamheten startade 1972.


Skillinge Sjöfartsminnesförening

Museet drivs och sköts helt ideellt av Skillinge Sjöfartsminnesförening. Dess ändamål är att samla och bevara föremål, fartygsmodeller och bilder samt uppteckningar och skrifter av historiskt värde, främst beträffande sjöfart och fiske. Föreningen förvaltar också själva museifastigheten.


Medlemskap

Vill du stödja museet genom att bli medlem i Skillinge Sjöfartsminnesförening. Medlemskap kostar 100 kronor per person och år. Betala på bankgiro 5080-8021. Glöm inte se till att det framgår vem som är avsändare!


Händelser under 2018.Museets entrédörr har sommaren fått stora torrsprickor till följd av att den har exponerats för solern under lång tid. Hanteverkare som vi varit i kontakt med anser inte att en renovering är kostnadsmässigt motiverat. Vi kommer därför att ersätta den gamla dörren med en nytillverkad. Det är absolut nödvändigt att huset bibehåller sitt originalutseende. 


Huset är undermåligt isolerat och har som uppvärmning direktverkande el. För 9 år sedan beslutades därför att montera in en luftvärmepump. Detta medförde radikalt lägre elräkningar. Denna värmepump gick sönder och har ersats av en ny. 


Båda åtgärderna kommer att gräva djupa hål i föreningens sjömanskista. Den som kan tänka sig att bidra ekonomiskt har möjlighet att ätta in pengar på föreningens Bankgiro 5080-8021 och märka insättningen med "Renovering". 
Skillinge Sjöfartsmuseum

Besöksadress: Strandgatan 34, Skillinge

E-post:skillingemuseum@gmail.com

Swish: 123-223 91 43

Foto:Ulf Löwengren

Med tanke på rådande Coronapandemi gäller följande för Skillinge Sjöfartsmuseum:


Museets tisdagsträffar är inställda på obestämd tid. 


ÅRSMÖTE.

Skillinge Sjöfartsminnesförenings årsmöte hålls den 23 mars kl 18.30 i Sjöfartsmuseets lokal, Skillinge.


Foto: Ulf Löwengren

Foto: Ulf Löwengren

Att mötas, umgås och få veta mer.


Museet har en mängd föremål, handlingar, fotografier, dokument med mera som behöver olika hantering. På tisdagar mellan kl 18.30 till 20.00 samlas ett tiotal medlemmar i museet för att arbeta med olika uppgifter och projekt. Alla är välkomna att ansluta sig, inga förkunskaper krävs. Vi är måna om att kunskapen förs vidare så kommande generationer får uppleva Skillinges historia.


Gubbarna på den högra bilden möttes på "Börsen" för att umgås och få veta vad som var på gång i samhället.


Välkommen att få veta mer, eller bara umgås.

Börsen vid det så kallade Sejlhuset. Från vänster Ola Nilsson jakten Freja, Lars Henriksson öppen vrakeka, Jeppa Glivberg skeppare, Arild Stenkilsson fiskare, Olof Andersson skonare, Axel Karlsson tremastskonaren Kiana, Nils Leander tremastskonaren Delos, Anton Bengtsson barken Anna, Magnus Thorsson skonaren Petronella. Okänd fotograf.

Okänd fotograf

Vy över Skillinge. Ett av de få bilder som visar den så kallade "Haagens brygga". Nuvarande affären var på denna tid skeppshandel, ägd av Niclas Haagen. Stranden var långgrund varför en längre brygga byggdes. Båtarna kunde på så vis lägga till vid bryggans yttre del för att lossa och lasta varor. Bryggans innre del anslöt nedanför Municipalhuset, där Sjöfartsmuseet idag har sina lokaler. En storm 1904 raserade bryggan som sedan aldrig byggdes upp igen.

Styrelse 2019.


Ordförande, vakant

Vice ordförande, Rolf Johansson

Sekretarare, Ulf Löwengren

Kassör, Bengt-Åke Ingvarsson 

Ledamot, Brita Blank

Ledamot, Åke olsson

Ersättare, Anders Thorsson

Revisor, Stig Söderberg

Revisor, Rigmor Löwengren 

Valberedningen, Bengt Svenow och Henny Olsson