Om museet

Styrelse 2018.

 

Ordförande, Bengt Svenow

Vice ordförande, Brita Blank

Sekretarare Ulf Löwengren

Kassör Åke Olsson

Ledamot Rolf Johansson

Ersättare Anders Thorsson

Revisor Stig Söderberg

Revisor Bengt-Åke Ingvarsson

Valberedningen Rigmor Löwengren och Henny Olsson

 

Öppettider 2018

 

Påsken

Långfredag kl 11-17

Påskafton kl 14-17

Påskdagen kl 14-17

Annandagen kl 14-17

 

Sjöfartsdagen

Den 24 juni kl 10.00 startar vår populära Sjöfartsdag med pryl- och loppmarknad

 

Sommaren 2018

Från och med den 25 juni till och med den 19 augusti har vi öppet dagligen mellan kl 14-17.

 

Visning utanför ordinarie öppettider var vänlig kontakta:

Bengt Svenow 073-8274745

Åke Olsson 073-8525445

Ulf Löwengren 0738-182500

 

Fri entre till museet, men vi tar gärna emot en frivillig gåva som stöd till drift och underhåll.

Foto: Ulf Löwengren

Om Museet

 

Från mitten av 1800-talet till början av 1950-talet hade Skillinge en framgångsrik segelfartygsflotta. Fartygens storhetstid är förbi, men än seglar många av fartygen för fulla segel på målningar i Skillinge Sjöfartsmuseum.

 

Förutom fartygsmålningar och fartygsmodeller visas här hur Skillinge växte fram till ett välmående sjöfartssamhälle med åtskilliga partrederier. När segelfarten avtog, ökade fisket, vilket också finns representerat på museet. Sjömansarbeten, sjömansminnen, strandfynd och annan kuriosa visas. En mängd foton, dokument, tidningsurklipp m m finns samlat för att kunna förmedla kunskap om Skillinge och dess historia.

 

Dagens sjöfartsmuseum var ursprungligen byskola, byggd 1858. 1890 fick skolan andra och bättre lokaler och municipalsamhällets styrelse flyttade in. Styrelsen samlades där fram till 1953, då municipalsamhället upphörde. Museiverksamheten startade 1972.

 

Skillinge Sjöfartsminnesförening

Museet drivs och sköts helt ideellt av Skillinge Sjöfartsminnesförening. Dess ändamål är att samla och bevara föremål, fartygsmodeller och bilder samt uppteckningar och skrifter av historiskt värde, främst beträffande sjöfart och fiske. Föreningen förvaltar också själva museifastigheten.

 

Medlemskap

Vill du stödja museet genom att bli medlem i Skillinge Sjöfartsminnesförening. Medlemskap kostar 100 kronor per person och år. Betala på bankgiro 5080-8021. Glöm inte se till att det framgår vem som är avsändare!

 

 

Foto:Ulf Löwengren

Händelser under 2017.

 

Den skeppsmast som stått utanför museet har tagits bort. Delar av masten var trasig och en helhetsbedömning gjorde att en renovering skulle bli alltför kostsam. Samma bedömning gjordes beträffande den eka som legat på samma plats. Skeppsmasten har ersatts av en flaggstång . Ett tvärstag skall monteras så att vårt flaggspel kan riggas. En diskussion med kommunen skall förhoppningsvis utmynna i att bord och bänkar kan placeras i anslutning till flaggstången.

 

Museet har fått ett skeppsankare i gåva. Detta ankare fick fiskaren Karlis Egle upp vid trålfiske utanför Skillinge på 60-talet.

 

Arbetet med att skapa en sökbar databas för museets föremål fortskrider. Det stora antalet föremål i museets ägo gör att detta arbete är tidskrävande. Arbetet bör vara klart under 2018.

Sjöfartsdagen-Loppis

 

Vi tar tacksamt emot mindre prylar till vår traditionella loppis den 24 juni 2018, kl 10.00, Dock ej möbler eller textilier då vi inte har möjlighet till förvaring av sådant.

Alla intäkter till museet går oavkortat till museets drift och underhåll. Allt arbete sker ideelt.

Skillinge Sjöfartsmuseum

Besöksadress: Strandgatan 34, Skillinge

E-post:skillingemuseum@gmail.com

Swish: 123-223 91 43

Foto:Ulf Löwengren

ÅRSMÖTE 2018.

Skillinge Sjöfartsminnesförenings höll årsmöte den 5 mars 2018 kl 18.30 i Skillinge Scoutstuga, Kylsvägen 13, Skillinge.

Årsmötet inleddes med en tyst minut för mästerlotsen Olle Eiman som avlidit.

Olle Eiman har varit en hängiven eldsjäl i föreningen under många år.

 

Före detta fiskaren Kjell Johansson berättade med inlevelse om fiskets utveckling från 50-talet och fram till dags dato.

 

Foto: Ulf Löwengren

Att mötas, umgås och få veta mer.

 

Museet har en mängd föremål, handlingar, fotografier, dokument med mera som behöver olika hantering. På tisdagar mellan kl 18.30 till 20.00 samlas ett tiotal medlemmar i museet för att arbeta med olika uppgifter och projekt. Alla är välkomna att ansluta sig, inga förkunskaper krävs. Vi är måna om att kunskapen förs vidare så kommande generationer får uppleva Skillinges historia.

 

Gubbarna på den högra bilden möttes på "Börsen" för att umgås och få veta vad som var på gång i samhället.

 

Välkommen att få veta mer, eller bara umgås.

Börsen vid det så kallade Sejlhuset. Från vänster Ola Nilsson jakten Freja, Lars Henriksson öppen vrakeka, Jeppa Glivberg skeppare, Arild Stenkilsson fiskare, Olof Andersson skonare, Axel Karlsson tremastskonaren Kiana, Nils Leander tremastskonaren Delos, Anton Bengtsson barken Anna, Magnus Thorsson skonaren Petronella. Okänd fotograf.

Okänd fotograf

Vy över Skillinge. Ett av de få bilder som visar den så kallade "Haagens brygga". Nuvarande affären var på denna tid skeppshandel, ägd av Niclas Haagen. Stranden var långgrund varför en längre brygga byggdes. Båtarna kunde på så vis lägga till vid bryggans yttre del för att lossa och lasta varor. Bryggans innre del anslöt nedanför Municipalhuset, där Sjöfartsmuseet idag har sina lokaler. En storm 1904 raserade bryggan som sedan aldrig byggdes upp igen.